Apranti Kilo İndirimi

Apranti Kilo İndirimi

Yeni Yönetmelikte Aprantilerin Ağırlık İndirimleri;

MADDE 52 – (1) Aprantiler, açık ve vadeli koşular hariç, 34 üncü maddede öngörülen bildirimde açıkça belirtilmek kaydıyla o koşu için resmî programda saptanmış ağırlıklardan:
a) 1-50 koşu kazananlar beş kilogram,
b) 51-100 koşu kazananlar dört kilogram,
c) 101-150 koşu kazananlar üç kilogram,
eksik ağırlıkla at binerler
, ç) 101-150 koşu kazanmış olan aprantiler jokey olma hakkını kazanırlar. Bu kişilere, başvurmaları halinde, Yüksek Komiserler Kurulunca jokey lisansı verilir. Jokey olmak hakkını kazananlardan lisans almak için başvurmayanlar, ağırlık indiriminden yararlanmadan apranti olarak at binebilirler.
(2) Otuz yaşını doldurup da 101-150 koşu kazanamamış aprantiler, ağırlık indirimi haklarını kaybeder ve apranti olarak at binebilirler.
(3) Aprantiler, kendi sınıflarına ait koşularda, koşunun şartlarında aksine hüküm yoksa ağırlık indiriminden yararlanamazlar.

Pin It

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek ister misiniz?

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek ister misiniz?