Kurtiniadis öldü

Kurtiniadis öldü

Kemal Kurt ekürisinin en önemli yarış atı olan Kurtiniadis , 12 yaşında aygırlık hayatını devam ettirir...